TT campings 2017

Hier kunt  u de benodigde aanvraag formulieren ten behoeve van een aanvraag tijdelijke TT camping downloaden . De gemeente verstuurd vanaf 1 januari 2017 geen aanvraag formulieren voor tijdelijke campings TT en/of Superbikes meer.

PDF-pictogramAanvraag voor een ontheffing o.g.v. artikel 35 Drank- en Horecawet (pdf - 66kB)

PDF-pictogramaanvraagform. Tijdelijke standplaats TT (pdf-73kB)

PDF-pictogramaanvraagform.TT en superbike (pdf-213kB)

PDF-pictogramaanvraagform TT (pdf-212kB)

PDF-pictogrambijlage I (pdf-79kB)

Aanvraag

Het aanvraagformulier gebruiksvergunning inclusief de melding kamperen voor de Superbike en/of  TT 2017 kunt u opsturen naar: eenheid Klant, team ORO t.a.v. A. Dekker, Postbus 30018, 9400 RA Assen, of mailen naar:  a.dekker@assen.nl In het aanvraag formulier verwijzen wij u naar de door de brandweer in 2013 geaccordeerde tekening(en). Mochten er ten opzichte van deze tekening(en) wijzigingen zijn, dient u dit aan te geven op het aanvraagformulier.

Camperplekken

Sommige campinghouders hebben de plaatsen waar campers staan niet op de tekening vermeld. De camperplaatsen op de speciaal gereserveerde vakken op het kampeerterrein en op de plaatsen buiten de eigenlijke camping  moeten worden vermeld.

Kampeerperiode

De kampeerperiode voor de Superbike is van vrijdag 28 april tot en met zondag 30 april 2017. Voor de kampeer periode van de TT 2017 staan de volgende data’s  vast, van maandag 19 juni tot en met maandag 26 juni 2017.

Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een tijdelijke gebruiksvergunning bent u standaard een bedrag van € 204,90 verschuldigd. Wanneer u de tijdelijke gebruiks-vergunning aanvraagt voor een periode vanaf negen dagen en langer wordt het bedrag  € 129,10 en vermeerderd  met € 9,05 per dag.


Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Anne Jan Dekker, via telefoonnummer 14 0592.