Vergunningen en bestemmingsplannen

Voor onder andere bouwen, slopen, kappen, aanleggen, milieu, inrit heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Lees hier meer over de omgevingsvergunning.

In het bestemmingsplan is vastgelegd wat er met de ruimte in een bepaald gebied of pand mag gebeuren. Het bestemmingsplan bevat regels die voor zowel burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf gelden. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het gebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte van bouwwerken. Kijk op ruimtelijkeplannen.nl wat de regels voor een locatie of pand zijn.