Locatie Kloosterveen tussengebied I

Dit gebied ligt tussen de A28, de Balkenweg, de Europaweg-West en de Zuidzijde van de Hoofdvaartsweg dicht tegen het centrum. Het plan bestaat uit drie deelgebieden:

  • bedrijventerrein Kloosterveen
  • bedrijventerrein Huize Nassau
  • bedrijventerrein de Oude Hoofdvaart

Het deelgebied Huize Nassau is door zijn ligging een zeer aantrekkelijk bedrijventerrein. Vanwege de vele aanwezige zichtlocaties en zijn signaalfunctie vanaf de A28 zijn er hoge eisen gesteld aan de bebouwing.

Er zijn geen kavels meer beschikbaar. Voor vestiging in het gebied kunt u zich wenden tot één van de lokale makelaars.