Messchenveld

Bedrijvenpark Messchenveld vormt met bedrijvenpark Peelerpark de nieuwe entree aan de noordkant van Assen. Met een directe aansluiting op de snelweg A28.

Een aansluiting op de glasvezelkabel maakt uw bedrijf ook op de digitale snelweg goed bereikbaar. Alle nutsvoorzieningen zijn voorhanden.

Multifunctionaliteit

Messchenveld is als volgt ingedeeld:

 • hoogwaardig bedrijventerrein
 • gemengd bedrijventerrein
 • kleinschalig (wonen) en werken

Meer informatie

PDF-pictogramFolder bedrijventerrein Messchenveld (pdf - 118kB)

PDF-pictogramBeeldkwaliteitsplan Messchenveld (pdf - 5,6MB)

PDF-pictogramGrondprijzen kaartje Messchenveld 2016 (pdf - 411kB)

Meer weten?

Bel 14 0592, afdeling Vastgoed & Grondzaken

Hier vestigen zich kantoren en andere hoogwaardige bedrijven. Dit deel van Messchenveld is vanaf verschillende kanten zichtbaar en is bepalend voor de uitstraling van het bedrijventerrein. Daarom stelt de gemeente hier hoge eisen aan de architectonische kwaliteit van gebouwen.

Voorwaarden architectuur en inrichting

Architectuur

 • "hightech"-architectuur of een kantoorachtige uitstraling
 • transparante gevels, staal/aluminium/glas, geen damwandprofielen
 • gedekte kleuren (geen wit en lichtgeel). Uitgangspunt is het gebruik van aarde- of terracottakleuren
 • kleuraccenten toegespitst op, of in samenhang met zogenaamde "bedrijfskleuren" zijn toegestaan

Inrichting

 • het voorerf mag voor maximaal 50% verhard zijn
 • parkeren moet grotendeels achter of naast de bedrijfsbebouwing plaatsvinden, zodat dit niet zichtbaar is vanaf de openbare weg
 • opslag in de open lucht voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg is niet toegestaan. Achter de bedrijfsgebouwen is opslag wel mogelijk
 • afrasteringen en hekwerken tussen de gebouwen mogen niet of nauwelijks zichtbaar zijn, en moeten een onderdeel vormen van de groenbeplanting
 • lichtreclames zijn alleen toegestaan tegen de gevels van de bedrijfspanden, niet erboven. De reclame mag maximaal 1% van het geveloppervlak innemen
 • bij de bouwaanvraag is een inrichtingsplan verplicht

Dit deel van Messchenveld is grotendeels 'traditioneel' bebouwd met grootschalige panden, zoals bedrijfshallen. Wanneer u zich hier wilt vestigen, moet uw gebouw aan specifieke eisen voldoen. In ieder geval daar waar uw kavel grenst aan de openbare ruimte zoals wegen, water en groen.

Voorwaarden architectuur en inrichting

Architectuur

 • afwisseling in de hoogte van de gebouwen is vereist. Dit is mogelijk door de gevels van kantoor en entree, zowel in hoogte als in architectuur te laten afwijken van de hoofdbouwmassa (de bedrijfshal)
 • het verschil tussen de representatieve delen van het gebouw en de bedrijfshal komen tot uiting in de kleur
 • het 'horizontale' karakter van de bedrijfsbebouwing dient te worden vermeden
 • het aantal bouwlagen hoeft niet noodzakelijkerwijs altijd in de architectuur tot uiting te komen
 • hoogteverschillen dienen minimaal 3 meter te bedragen. De hoogteverschillen moeten over een significante oppervlakte van het bedrijfspand zichtbaar zijn
 • op verschillende punten zijn accenten in hoogte/kleur/materiaal/functie noodzakelijk

Inrichting

 • het voorerf mag voor maximaal 50% verhard worden
 • parkeren moet grotendeels achter of naast de bedrijfsbebouwing plaatsvinden, zodat dit niet zichtbaar is vanaf de openbare weg
 • opslag in de open lucht voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg is niet toegestaan. Achter de bedrijfsgebouwen is opslag wel mogelijk
 • afrasteringen en hekwerken tussen de gebouwen mogen niet of nauwelijks zichtbaar zijn, en moeten een onderdeel vormen van de groenbeplanting
 • lichtreclames zijn alleen toegestaan tegen de gevels van de bedrijfspanden, niet erboven. De reclame mag maximaal 1% van het geveloppervlak innemen
 • bij de bouwaanvraag is een inrichtingsplan verplicht
   

Kleinschalig werken

Dit deel van Messchenveld bestaat uit kleine kavels voor kleine bedrijven. De omgeving van de bedrijfsgebouwen moet zakelijk zijn ingericht, waarbij de voorkant van het bedrijfspand naar de weg is gericht.

kleinschalig wonen en werken

Deze kleine bouwkavels zijn bestemd voor kleine bedrijven met een bedrijfswoning. De woning moet aan-, op-, of in het bedrijfspand zijn gebouwd. Het onderscheid tussen woning en bedrijfsbebouwing moet zichtbaar zijn. Het 'groene karakter' van Messchenveld moet voor en tussen de gebouwen een duidelijke invulling krijgen.

 

Voorwaarden architectuur en inrichting kleinschalig werken

Architectuur

 • voorgevels en zichtbare delen van de zijgevels mogen niet uitgevoerd worden in damwandprofielen of ander materialen met een sterk industriële uitstraling
 • gedekte kleuren zijn vereist. Aardkleuren of terracotta, geen witte en gele kleuren (baksteen) toepassen
 • gevels uit te voeren in baksteen

Inrichting

 • het voorerf mag voor 50% verhard worden
 • er dient een afscheiding tussen openbare ruimte en de kavel (muurtjes/hagen/walletjes) gerealiseerd te worden
 • opslag in de openlucht alleen aan de achterzijde van de bebouwing
 • een inrichtingsplan bij de bouwaanvraag is verplicht

 

Voorwaarden architectuur en inrichting kleinschalig wonen en werken

Architectuur

 • het "woongedeelte" moet hoofdzakelijk in baksteen uitgevoerd worden
 • de hoofdopzet van de bebouwing moet eenvoudig, helder en rustig zijn
 • de bedrijfswoning moet zichtbaar afwijken van de bedrijfsbebouwing, bijvoorbeeld door een hoogte verschil
 • de dakhelling van woongedeelte en bedrijfsgedeelte moet met elkaar in harmonie zijn
 • gedekte kleuren zijn vereist. Aard- of terracotta kleuren zijn hier passend. Geen witte of gele baksteen

Inrichting

 • het voorerf mag voor 50% verhard worden
 • er dient een afscheiding tussen openbare ruimte en de kavel (muurtjes/hagen/walletjes) gerealiseerd te worden
 • doel is om eenheid te krijgen tussen de verschillende bouwkavels
 • opslag in de openlucht is alleen toegestaan aan de achterzijde van het gebouw, afscherming door 'afplanten' is verplicht
 • een inrichtingsplan bij de bouwaanvraag is verplicht

Situering

 • de bedrijfswoningen moeten aan de straatzijde, voor of naast de bedrijfsbebouwing gesitueerd worden
 • vrijstaande bedrijfswoningen zijn niet toegestaan
 • de bebouwing moet voor minimaal 50% van de benodigde voorgevelbreedte in de aangegeven voorgevelbouwgrens gerealiseerd worden om rust en eenheid te creëren. Dit geldt als geheel voor de woningen, kantoren en de bedrijfsbebouwing als geheel