Locatie Stadsbedrijvenpark

De overheid en het bedrijfsleven werken samen om gebieden te herstructureren en nieuw leven in te blazen.

Voor het Stadsbedrijvenpark is een aantal plannen gemaakt:

  • een bestemmingsplan
  • een beeldkwaliteitsplan
  • een revitaliseringsplan

In deze plannen staat het voornemen om delen van het gebied te revitaliseren. Het gaat om het terrein tussen de Industrieweg, weg Peelo, Marsdijk en de spoorlijn.

Er zijn geen kavels meer beschikbaar. Voor vestiging in dit gebied kunt u zich wenden tot één van de lokale makelaars.