Agenda en actieplan vrijetijdseconomie Assen 2022-2027

Eind 2021 heeft Gemeente Assen de laatste hand gelegd aan de ‘Agenda en actieplan vrijetijdseconomie Assen 2022-2027’. Hierin staat hoe de gemeente Assen haar vrijetijdseconomie de komende jaren samen met de sector wil versterken. Met als gezamenlijk doel dat inwoners meer gebruik gaan maken van alle mogelijkheden om te recreëren en dat er meer bezoekers naar de stad komen. In de agenda en het actieplan worden hiervoor drie sporen benoemd: een herkenbaar profiel van de stad, actief samenwerken en het aanbod op orde. Het plan is per mail op te vragen via economie@assen.nl

Op 17 februari 2022 staan de agenda en het actieplan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de agenda en het actieplan, alsmede met de investeringen die er mee gepaard gaan.