Waarom in Assen

Waarom in Assen?

Als ondernemer in Drenthe kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die geboden worden door de Provincie. Heeft u vragen op het gebied van starten, groeien, innoveren, exporteren, financiën of duurzaamheid kunt u op de website terecht van ikbendrentsondernemer.nl. Of u neemt contact op met een van de accountmanagers van de gemeente Assen.

Assen is een aantrekkelijke stad voor ondernemers. De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in de stad wat geresulteerd heeft in een mooi museum, theater/bioscoop en een stationsgebied met modern station. Maar ook is er geïnvesteerd in de natuur en met 10 minuten lopen vanaf het centrum bevindt u zich in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland.  Als zuidelijke poort van het stedelijk netwerk Groningen Assen is het de toegang naar een regio met ongeveer 500.000 inwoners. Assen en omgeving biedt een uitstekend en gevarieerd woonklimaat. Er is een compleet aanbod aan voorzieningen en schitterende natuur op loopafstand. Assen is goed bereikbaar met directe verbindingen naar grote economische centra in Nederland en Europa. Met een vliegveld met een afstand van een kwartier rijden en een half uur rijden vindt u een overslag centrum met een treinverbinding tot de rest van Europa. Met trein, auto, bus of fiets is Assen uitstekend bereikbaar. Vier keer per uur vertrekken van intercitystation Assen treinen naar Groningen (in de spits zes keer) of de Randstad. Met de verdubbeling van de N33 ligt aan de zuidkant van Assen een knooppunt van wegen met rechtstreekse verbindingen naar de Randstad en Noord-Duitsland.

De gemeente ondersteunt nieuwe en bestaande ondernemers bij het vinden van personeel, een passende locatie en het regelen van procedures en waar mogelijk subsidies. De stad maakt deel uit van het Nationaal Stedelijk Netwerk  'Regio Groningen Assen 2030'.

Assen is een stad met alles was je van een stad mag verwachten. Het winkelaanbod, het ziekenhuis, het museum, een haven in hartje stad en straks een theater met diverse bioscoop- en toneelzalen. Ook in de wijken is het voorzieningenniveau hoog met winkel- en wijkcentra, onderwijs en sport- en spelvoorzieningen. Het aanbod aan woningen is gevarieerd. Van huur tot koop en in alle prijsklassen. De negen wijken hebben elk een eigen karakter. De Asser binnenstad staat bovendien bekend om zijn uitstekende parkeervoorzieningen.  

Ondernemers in Assen werken op tal van gebieden samen. Met organisaties als Ondernemend Assen en Vaart in Assen werken we als gemeente intensief samen. Mocht u als ondernemer met deze organisatie in contact komen kunt u dat via de websites de contact gegevens vinden. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze accountmanagers en die kunnen zorgen voor een warm contact. Alle ondernemers in Assen dragen bij aan het ondernemersfonds. Dit fonds is bedoeld voor de financiering van activiteiten die het ondernemersklimaat versterken. De diverse ondernemersverenigingen zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaring en komen op voor de belangen van hun leden.

De zorgsector heeft een groot aandeel in de werkgelegenheid van Assen. Er is een volwaardig streekziekenhuis er zijn instellingen voor psychiatrische, gehandicapten en ouderenzorg. Daarnaast zijn er diverse particuliere dienstverleners op het gebied van zorg. De ondernemers en instellingen hebben contacten met mbo en hbo opleidingen en in Assen is er een zorg-practoraat. Daarnaast zijn er diverse netwerken rondom de zorg en of met het thema zorg. Verbanden met het UMCG, Lifelines en de Healthhub zijn er en worden actief gelegd. Heeft u specifieke vragen omtrent de zorgsector kan u contact opnemen met een van de accountmanagers van de gemeente Assen.

De wereld van energie en duurzaamheid is volop in beweging. Ook in Assen zitten veel bedrijven en instellingen die zich met deze vraagstukken bezighouden. Met ondernemers en onderwijsinstellingen kijken we naar de ontwikkelingen en hoe we daar gezamenlijk in kunnen optrekken. Heeft u interesse in dit onderwerp en of denkt u dat u mogelijk iets kunt toevoegen nodigen we u van harte uit eens met ons hierover in gesprek te gaan. U kunt dan contact opnemen met Gerhard Kadijk g.kadijk@assen.nl 06-23029522 of u kunt contact opnemen met een van de accountmanagers van de gemeente Assen  

De combinatie van aantrekkelijke en complete binnenstad met nationaal park Drentsche Aa trekt jaarlijks een groot aantal bezoekers. Assen heeft een breed aanbod, winkelen, evenementen, cultuur en horeca. Tenminste één keer per jaar staat Assen met de TT op de internationale kaart. In één weekend bezoeken ruim 100.000 mensen de stad. Assen heeft een groot aantal grote en professionele partijen die bezoekers met gastvrijheid tegemoet treden. Mocht u hier onderdeel van willen worden of met deze partijen in contact willen komen kunt u contact opnemen met een van de accountmanagers van de gemeente Assen. Als hoofdstad van Drenthe zal Assen blijven investeren in het welkom heten en het verblijf van (nieuwe) gasten van onze stad.

Hoe ziet de bevolkingsopbouw eruit? Waar komen nieuwe Assenaren vandaan? Wilt u weten waar uw potentiële klanten wonen, waar uw afzetgebied zit of hoeveel inwoners Assen in 2030 heeft?

Wilt u weten hoe de gemeente Assen het doet in vergelijking met andere gemeente. Via waar staat je gemeente kunt u Assen met iedere andere gemeente in Nederland vergelijken.

De wereld veranderd en is constant in beweging. Dit houdt in dat kennis en ontwikkeling (innovatie) steeds belangrijker worden. Als gemeente nemen we ook deel aan diverse platformen en netwerken waar hierover wordt gesproken en gehandeld. Ondernemers uit Assen die belangstelling hebben hier bij aan te sluiten bij deze clubs en gremium, kunnen we hierbij begeleiden. Wilt u weten of er iets speelt op het vlak waar u zich mee bezig houdt of wilt u ergens aansluiten dan kunt u contact opnemen met Ondernemersloket

 

De accountmanagers van de afdeling Economische Zaken staan ondernemers ter zijde met advies en specialistische kennis. Ze kennen als geen ander de plaatselijke arbeidsmarkt en wijzen u op eventueel beschikbare subsidies. Samen met u gaan ze op zoek naar een passende locatie op een van de vele bedrijventerreinen. Of het nu gaat om uitbreiding of een nieuwe vestiging. En mocht er in Assen niets te vinden zijn, brengen ze u graag in contact met een van de gemeenten uit de regio Groningen Assen.