Ondiepe gevelterrassen

Ondiepe gevelterrassen bevinden zich direct tegen de gevel van het horecapand. Algemeen kenmerk van een ondiep gevelterras is dat deze plek biedt aan één of twee tafels met stoelen en worden bediend vanaf het naastgelegen voetgangersgebied zonder aanvullende paden die parallel aan de gevel lopen. Ondiepe gevelterrassen hebben over het algemeen een diepte van ca. 1 tot 3m. 

Ondiepe gevelterrassen

Op deze afbeelding staat een terras afgebeeld waarbij is toegelicht dat terrassen moeten aansluiten op de inrichting openbare ruimte, de terrasschermen 1 meter 80 hoog zijn en het pad naar de entree haaks op de gevel staat.

Terrasafscheiding

 • Terrasschermen worden alleen haaks op de gevel toegepast.
 • Terrasschermen zijn maximaal 1,8m hoog. 
 • De onderzijde van het scherm tot maximaal 0,8m mag ondoorzichtig zijn. 
 • Op de scheiding tussen twee terrassen wordt slechts één scherm toegepast. 

Schaduw

 • Uitvalschermen of luifels zorgen voor beschutting op het gevelterras. 
 • De maximale diepte van uitvalschermen en luifels is gelijk aan de diepte van het terras. 
 • Het uitvalscherm of luifel dient enkel door de gevel gedragen te worden zonder aanvullende constructie in de openbare ruimte.

Afmetingen en positie

 • Gevelterrassen zijn altijd direct op de gevel aangesloten. 
 • In de inrichting van de openbare ruimte wordt de ruimte voor terrassen zo veel mogelijk gemarkeerd, de terrasinrichting dient hier binnen te passen.

Toegankelijkheid

 • Terrassen beperken zich tot de daarvoor aangegeven en vergunde zone, inclusief bijbehorende elementen zoals menuborden, prullenbakken etc. 
 • Speciale aandacht behoeft de gidslijn, de terrasinrichting dient deze (ook in gebruikte situatie) volledig vrij te houden. 
 • Op het terras heeft de route naar de (hoofd)entree minimaal de breedte van de toegangsdeur. De route loopt in een directe rechte lijn haaks op de gevel naar de toegangsdeur.