Jeugd

U heeft als ouder of verzorger vast wel eens vragen over opvoeding. Dat geldt voor iedereen. Vaak kunnen ouders/verzorgers deze vragen zelf beantwoorden door ervaringen te delen met vrienden, familie en kennissen.
Is er in uw directe omgeving geen oplossing, dan kunt u voor een heleboel eenvoudige opgroei en opvoedvragen terecht bij de Buurtteams van Vaart Welzijn

Spoed

In geval van een crisissituatie of spoed (wat niet kan wachten tot de volgende werkdag) kan er contact opgenomen worden met Spoed4Jeugd Drenthe. Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe dat u hulp krijgt. Ze zijn te bereiken op telefoonnummer 0592-381530.

 

Zorg in natura (ZIN)

De ondersteuning kan geboden worden door een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De consulent van Stichting MEE Drenthe kan u hierbij adviseren.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het kan voorkomen dat de ondersteuning door een zorgorganisatie niet past bij uw situatie en dat  u uw ondersteuning zelf wilt inkopen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Een aanvraag voor PGB moet voldoen aan voorwaarden. 

Cliëntondersteuning

U kunt gratis een beroep doen op cliëntondersteuning van stichting MEE Drenthe. Zij zijn te bereiken via 0592-303999 of via e-mail info@meedrenthe.nl. Deze cliëntondersteuning is onafhankelijk en kunnen u bijstaan. Bijvoorbeeld tijdens het gesprek, maar ook daarna.

Heeft u eerder een maatwerkadvies ontvangen en dient de zorg voortgezet te worden? Vergeet dan niet een herindicatie aan te vragen. Dit kunt u zelf tien weken voor de einddatum van de lopende maatwerkvoorziening doen.

Herindicatiegesprek

Tijdens het herindicatiegesprek worden de geleverde zorg geëvalueerd. De ontwikkeling en het gewenste resultaten staat centraal.

Verandering

Wanneer het blijkt dat een ondersteuningstraject het resultaat niet passend is of dat de situatie veranderd is dat dit invloed heeft op de maatwerkvoorziening, moet u contact opnemen met de gemeente. 

Leerlingenvervoer gemeente Assen

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer. Hierbij kijkt de gemeente naar de mogelijkheden  van ieder kind. Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor leerlingenvervoer. Hiervoor gelden een aantal regels en voorwaarden.

Vormen van leerlingenvervoer

  • de leerling krijgt een fietsvergoeding (soms ook voor de begeleider die mee fietst).
  • de leerling krijgt een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer (soms ook voor de begeleider).
  • de leerling maakt gebruik van een taxi of ontvangt in plaats hiervan een autovergoeding.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat leerlingen naar school fietsen. In de praktijk fietst vaak een begeleider mee. Als fietsen niet kan, kijkt de gemeente of openbaar vervoer, zelfstandig of met een begeleider mogelijk is. Als dit niet lukt, kan vervoer per taxi of een autovergoeding een oplossing zijn.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Voor het leerlingenvervoer geldt een minimum afstand tussen de woning van de leerling en de school. Bij het Speciaal (Basis) Onderwijs is deze grens 3,5 kilometer en voor Voorgezet Speciaal Onderwijs 6 kilometer.

Taak ouder(s)/verzorger(s)

Het is de taak van ouder(s) of verzorger(s) om de leerling te begeleiden naar school als de leerling niet zelfstandig kan reizen. Lukt het niet om zelf de leerling te begeleiden? Dan verwachten wij dat ouder(s) of verzorger(s) iemand anders zoals een familielid of kennis hiervoor vragen.

Een eenoudergezin, ouders die beiden werken, meerdere kinderen in het gezin die naar verschillende scholen gaan, een gering sociaal netwerk of een lange reistijd, zijn geen redenen om taxivervoer toe te kennen of om niet in begeleiding te kunnen voorzien.

Vragen

Vragen over het leerlingenvervoer, neem dan contact via 14 0592.

Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze van hun vrije tijd genieten en dat ze spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Het Kindpakket Assen is er speciaal voor deze gezinnen. Met het Kindpakket kan uw kind meedoen!

Kijk op www.assen.nl/kindpakket

Gesprek

Na de aanmelding gaat de consulent met u in gesprek. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar of er vrijwilligers of mantelzorgers zijn die u kunnen helpen of dat er algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen zijn die u ondersteuning kunnen geven.

Algemene voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die door iedereen zijn te gebruiken. Bijvoorbeeld de logeerkring van MEE Drenthe.

Een maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening wordt speciaal voor u gemaakt of geregeld. Dat gebeurt pas als u het zelf niet meer kunt en als er geen familieleden/bekenden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Een maatwerkvoorziening kan er ook per persoon anders uitzien. Bijvoorbeeld dagbesteding.

Resultatenplan

Na het gesprek wordt er een resultatenplan gemaakt. Hierin worden de gewenste resultaten weergegeven. Ook staat hierin het gebruik van een maatwerkvoorziening.