Leerplicht

De gemeente Assen wil kinderen/jongeren kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen en hun mogelijkheden te benutten. Een schoolloopbaan is daarbij cruciaal. Daarnaast is het volgen van onderwijs per wet geregeld. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan tot ze een startkwalificatie hebben. De meeste kinderen/jongeren doorlopen hun schoolloopbaan zonder al te grote problemen, maar dat geldt niet voor iedereen. 

Rol van de leerplichtambtenaren

De gemeente voert de Leerplichtwet uit. Hiervoor zijn leerplichtambtenaren aangesteld. Ze onderzoeken wat er aan de hand is waarom de jongere niet meer naar school gaat en helpen mee oplossingen te bedenken. Zij doen dit zoveel mogelijk in overleg met de jongere. Ook kan de leerplichtambtenaar handhavend optreden. Dat doen ze in ieder geval als er sprake is van het ongeoorloofd met vakantie zijn buiten de schoolvakanties om.

Leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden. De leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, maar loopt door tot 18 jaar als uw kind nog geen startkwalificatie heeft.

Contact

Je kunt contact opnemen met een leerplichtambtenaar door te bellen naar 14-0592 of een mail te sturen naar leerplicht-rmc@assen.nl