Wmo

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan het dagelijks leven. Ook met een beperking of problemen.
Lukt het u niet (meer) om u zelfstandig te redden? Dan kunt u in veel situaties geholpen worden door uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Ook kunt u gebruik maken van voorzieningen in uw buurt. Zoals activiteiten, vrijwilligers(werk), klusjesdiensten en boodschappenservice. Heeft u meer hulp nodig dan uw omgeving kan bieden? Dan kunt u ondersteuning vragen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Neem contact op met het buurtteam of via 088 123 0999
Mail: zorgenwelzijn@assen.nl 

Contact

Wilt u een andere afspraak maken of meer algemene informatie? Neem contact op met het buurtteam bij u in de buurt

Zorg in natura (ZIN)

De ondersteuning kan geboden worden door een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De consulent van Stichting MEE Drenthe kan u hierbij adviseren.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het kan voorkomen dat de ondersteuning door een zorgorganisatie niet past bij uw situatie en dat  u uw ondersteuning zelf wilt inkopen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een Persoonsgebonden
Budget (PGB).

Cliëntondersteuning

U kunt gratis een beroep doen op cliëntondersteuning van stichting MEE Drenthe. Zij zijn te bereiken via 0592-303999 of via e-mail info@meedrenthe. Deze cliëntondersteuning is onafhankelijk en kunnen u bijstaan. Bijvoorbeeld tijdens het gesprek, maar ook daarna.

Heeft u eerder een maatwerkadvies ontvangen en dient de zorg voortgezet te worden? Vergeet dan niet een herindicatie aan te vragen. Dit kunt u zelf tien weken voor de einddatum van de lopende maatwerkvoorziening doen.

Herindicatiegesprek

Tijdens het herindicatiegesprek worden de geleverde zorg geëvalueerd. De ontwikkeling en het gewenste resultaten staat centraal.

Verandering

Wanneer het blijkt dat een ondersteuningstraject het resultaat niet passend is of dat de situatie veranderd is dat dit invloed heeft op de maatwerkvoorziening, moet u contact opnemen met de gemeente.

Persoonlijk plan

Denk van tevoren na wat u nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven en actief te zijn in de samenleving. Dit kunt u opschrijven in een persoonlijk plan. In het gesprek met de consulent kunt u dit plan toelichten.

Gesprek

Na de aanmelding gaat de consulent met u in gesprek. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar of er vrijwilligers of mantelzorgers zijn die u kunnen helpen of dat er algemene, collectieve of maatwerkvoorzieningen zijn die u ondersteuning kunnen geven.

Algemene voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die door iedereen zijn te gebruiken. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden.

Collectieve voorzieningen

Deze voorzieningen zijn er speciaal voor mensen met een beperking. U deelt deze voorzieningen wel met andere mensen met een beperking. Bijvoorbeeld de taxipas.

Een maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening wordt speciaal voor u gemaakt of geregeld. Dat gebeurt pas als u het zelf niet meer kunt en als er geen familieleden/bekenden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Een maatwerkvoorziening kan er ook per persoon anders uitzien. Bijvoorbeeld begeleid wonen, een woningaanpassing of een rolstoel.

Wachttijden Wmo

Op dit moment duurt het helaas langer dan twee dagen voordat een consulent een afspraak met u kan maken. Onze excuses hiervoor. Wij werken op dit moment aan een oplossing hiervoor. In de tussentijd registreren wij alle vragen en meldingen en behandelen deze zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst. Mocht u dringende vragen hebben of twijfelen of uw melding goed is doorgekomen, dan kunt mailen naar teaminwonersplein@assen.nl.