Wmo

Bij de gemeente Assen geloven we in de zelfredzaamheid van mensen. Inwoners in Assen vragen ook elkaar wel eens om hulp. Is hulp in uw omgeving niet aanwezig dan kunt u met uw vraag terecht bij de buurtteams van Vaart Welzijn.  Bij het buurtteam kunt u terecht met vragen en problemen op het gebied van Wmo, jeugd, zorg en ondersteuning. Ook de taken zoals begeleid wonen, dagbesteding, logeren en begeleiding regelt u met het buurtteam.

Aanmelden

Waar wilt u informatie over hebben? Kies een button onderaan deze pagina.

Zorg in natura (ZIN)

De ondersteuning kan geboden worden door een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De consulent van Stichting MEE Drenthe kan u hierbij adviseren.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het kan voorkomen dat de ondersteuning door een zorgorganisatie niet past bij uw situatie en dat  u uw ondersteuning zelf wilt inkopen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een Persoonsgebonden
Budget (PGB).

Cliëntondersteuning

U kunt gratis een beroep doen op cliëntondersteuning van stichting MEE Drenthe. Zij zijn te bereiken via 0592-303999 of via e-mail info@meedrenthe. Deze cliëntondersteuning is onafhankelijk en kunnen u bijstaan. Bijvoorbeeld tijdens het gesprek, maar ook daarna.

Heeft u eerder een maatwerkadvies ontvangen en dient de zorg voortgezet te worden? Vergeet dan niet een herindicatie aan te vragen. Dit kunt u zelf tien weken voor de einddatum van de lopende maatwerkvoorziening doen.

Herindicatiegesprek

Tijdens het herindicatiegesprek worden de geleverde zorg geëvalueerd. De ontwikkeling en het gewenste resultaten staat centraal.

Verandering

Wanneer het blijkt dat een ondersteuningstraject het resultaat niet passend is of dat de situatie veranderd is dat dit invloed heeft op de maatwerkvoorziening, moet u contact opnemen met de gemeente.

Persoonlijk plan

Denk van tevoren na wat u nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven en actief te zijn in de samenleving. Dit kunt u opschrijven in een persoonlijk plan. In het gesprek met de consulent kunt u dit plan toelichten.

Gesprek

Na de aanmelding gaat de consulent met u in gesprek. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar of er vrijwilligers of mantelzorgers zijn die u kunnen helpen of dat er algemene, collectieve of maatwerkvoorzieningen zijn die u ondersteuning kunnen geven.

Algemene voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die door iedereen zijn te gebruiken. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden.

Collectieve voorzieningen

Deze voorzieningen zijn er speciaal voor mensen met een beperking. U deelt deze voorzieningen wel met andere mensen met een beperking. Bijvoorbeeld de taxipas.

Een maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening wordt speciaal voor u gemaakt of geregeld. Dat gebeurt pas als u het zelf niet meer kunt en als er geen familieleden/bekenden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Een maatwerkvoorziening kan er ook per persoon anders uitzien. Bijvoorbeeld begeleid wonen, een woningaanpassing of een rolstoel.