Wmo

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan het dagelijks leven. Ook met een beperking of problemen.
Lukt het u niet (meer) om u zelfstandig te redden? Dan kunt u in veel situaties geholpen worden door uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Ook kunt u gebruik maken van voorzieningen in uw buurt. Zoals activiteiten, vrijwilligers(werk), klusjesdiensten en boodschappenservice. Heeft u meer hulp nodig dan uw omgeving kan bieden? Dan kunt u ondersteuning vragen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

De gemeente voert de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Als u gebruik wilt maken van deze ondersteuning heeft u een indicatie (toestemming) van de gemeente nodig. Een medewerker van de gemeente Assen onderzoekt samen met u wat passende ondersteuning is. Voorbeelden van passende ondersteuning (maatwerkvoorziening) zijn; begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, rolstoel, scootmobiel, huishoudelijke hulp, gehandicaptenparkeerkaart. 

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Neem contact op met zorgenwelzijn@assen.nl
Tel.: 088 123 0999

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura is ondersteuning door een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. Voorbeelden zijn Cosis, Zorggroep Drenthe, Bezinn. Op nmd.verwijzingswijzer.nl staan de organisaties waar Assen een contract mee heeft.
Voor rolstoelen e.d. heeft de gemeente een contract met Kersten Hulpmiddelenspecialist en Welzorg.
Bij de keuze voor een passende organisatie (zorgaanbieder) kunt u hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Heeft u door ziekte, een handicap of ouderdom ondersteuning nodig en komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet ? 
Dan heeft u misschien recht op een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een persoonsgebonden budget (PGB) kan iemand zelf zorg of ondersteuning inkopen. Met het PGB wil de Rijksoverheid meer eigen regie en keuzevrijheid mogelijk maken in de zorg. 
Met een persoonsgebonden budget (PGB) moet u zelf alles kunnen regelen met de zorgverlener en ook kunnen beoordelen of deze voldoende kwaliteit levert. Een zorgverlener kan een bekend persoon zijn, zoals een familielid of buurvrouw, maar ook iemand die werkt in de zorg.

Kom ik in aanmerkingen voor een PGB?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een PGB? Kijk dan eens naar de 10 vaardigheden die u voor een PGB nodig heeft en doe dan de PGB-test. U krijgt dan persoonlijk advies en een aantal handige tips. Blijkt uit de test dat een persoonsgeboden budget niet zo geschikt is? Dan is zorg in natura misschien wel iets voor u. Het aanmeldteam helpt u hier graag bij. Vul hiervoor het contactformulier in of bel met 088 - 123 09 99

Bij zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorziening die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract met ons heeft. 

Hoe vraag ik een PGB aan?

Wilt u een PGB aanvragen? Vul dan ons contactformulier in. Geef aan welke problemen u heeft bij het zelfstandig wonen of in uw dagelijkse leven. Een medewerker van het aanmeldteam neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Is een huisbezoek nodig? Dan maakt hij of zij gelijk een afspraak. Het huisbezoek kan bij u thuis plaatsvinden, maar ook op het kantoor van het aanmeldteam. Jullie bespreken uw leefsituatie en welke mogelijkheden er zijn voor hulp.

Tijdens dit gesprek moet u uitleggen waarom u een persoonsgebonden budget nodig heeft en waarom dit voor u beter is dan zorg in natura. U moet ook aantonen dat de zorg waarvoor u de PGB wilt gebruiken van goede kwaliteit is. Hierbij staan uw wensen en veiligheid voorop.

Zodra alles geregeld is, gaan we voor u aan de slag. Het aanmeldteam probeert u altijd zo snel mogelijk te helpen.

Clientondersteuning

U kunt gratis ondersteuning krijgen van stichting MEE Drenthe (cliëntondersteuning). De cliëntondersteuner kan u helpen met het zoeken naar een goede zorgaanbieder of ondersteunen bij een gesprek met de gemeente. Telefoon 0592-303999 of via een mail info@meedrenthe.nl.

Heeft u eerder een maatwerkadvies ontvangen en dient de zorg voortgezet te worden? Vergeet dan niet een herindicatie aan te vragen. Dit kunt u zelf tien weken voor de einddatum van de lopende maatwerkvoorziening doen.

Herindicatiegesprek

Tijdens het herindicatiegesprek wordt de geleverde zorg geëvalueerd. De ontwikkeling en gewenste resultaten staan centraal.

Verandering

Als er veranderingen zijn in de ondersteuning of uw situatie (het resultaat is bijvoorbeeld niet meer passend of uw omstandigheden zijn veranderd) dan dient u dit direct door te geven aan de gemeente. Het kan namelijk invloed hebben op uw maatwerkvoorziening. Mail naar zorgenwelzijn@assen.nl.

Algemene voorziening

Iedereen kan gebruik maken van een algemene voorziening. Er is geen indicatie (toestemming) nodig. Voorbeelden van een algemene voorziening zijn een boodschappenbezorgdienst, maaltijdservice zoals tafeltje-dekje en activiteiten in een buurthuis. 

Collectieve voorziening

Dit is een maatwerkvoorziening voor mensen met een beperking. Een voorbeeld is de taxipas. Deze pas staat op uw naam maar u maakt (als dat mogelijk is) tegelijkertijd met anderen gebruik van de taxi. Een deeltaxi dus eigenlijk.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning afgestemd op één persoon.  U kunt er gebruik van maken als u een indicatie (= toestemming) heeft gekregen van de gemeente. Dat gebeurt pas als u het zelf niet meer kunt en als er geen familieleden/bekenden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Als er een algemene voorziening is voor uw probleem dan dient u daar gebruik van te maken. 

Een maatwerkvoorziening kan er per persoon anders uitzien. Ieder mens en iedere situatie is immers uniek.

Wachttijden Wmo

Op dit moment duurt het helaas langer dan twee dagen voordat een consulent een afspraak met u kan maken. Onze excuses hiervoor. Wij werken op dit moment aan een oplossing hiervoor. In de tussentijd registreren wij alle vragen en meldingen en behandelen deze zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst. Mocht u dringende vragen hebben of twijfelen of uw melding goed is doorgekomen, dan kunt mailen naar teaminwonersplein@assen.nl.