Wmo

Bij de gemeente Assen geloven we in de zelfredzaamheid van mensen. Inwoners in Assen vragen ook elkaar wel eens om hulp. Is hulp in uw omgeving niet aanwezig dan kunt u met uw vraag terecht bij de buurtteams van Vaart Welzijn.  Bij het buurtteam kunt u terecht met vragen en problemen op het gebied van Wmo, jeugd, zorg en ondersteuning. Ook de taken zoals begeleid wonen, dagbesteding, logeren en begeleiding regelt u met het buurtteam.

Aanmelden

Waar wilt u informatie over hebben? Kies een button onderaan deze pagina.