Openbare kennisgevingen

Hieronder vindt u de links naar de openbare kennisgevingen die gepubliceerd zijn.

Kennisgeving registratie aanduiding politieke groepering
Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-15468.html

Kennisgeving geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen provincie Drenthe
Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-307.html

Kennisgeving dag der kandidaatstelling
Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-352.html

Kennisgeving: zittingen centraal stembureau
Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-731.html