Opgroeien, opvoeden en jeugdhulp

Het team Jeugd van de gemeente en de buurtteams van Vaart Welzijn hebben de taken van het voormalige CJG overgenomen. Vaart Welzijn heeft een belangrijke rol bij het informeren en adviseren van ouders en jongeren. De gemeente zorgt voor de verwijzing naar jeugdhulp en het casemanagement.

Opvoedondersteuning

Vaart Welzijn is verantwoordelijk voor opvoedondersteuning. Dat loopt uiteen van informatie en advies tot en met kortdurende ondersteuning. Dit gebeurt vanuit de buurtteams. Bij de opvoedondersteuning werken Vaart en de jeugdgezondheidszorg van de GGD samen.

Jeugdhulp

Het aanmelden en indiceren voor specialistische zorg gebeurt vanuit de gemeente. Het Telefonisch Service Centrum (TSC) van de gemeente Assen zorgt ervoor dat ouders en kinderen zo snel mogelijk op de goede plek terecht kunnen. U bereikt het TSC via 14 0592. Zo nodig spreekt het team Jeugd uitgebreid met kinderen en ouders om te bepalen welke jeugdhulp het meest passend is.

Spoed4Jeugd

Voor spoedgevallen kunt u na 17.00 uur bellen met  Spoed4Jeugd. Als u belt krijgt u meteen een deskundige aan de lijn. Tijdens kantooruren belt u met spoedgevallen met de gemeente.
Spoed4Jeugd  0522-279946

Casemanagement

De casemanagers die bij het CJG werkten zijn overgegaan naar de gemeente. Gezinnen, kinderen en jongeren kunnen daarom gewoon een beroep blijven doen op de casemanager die hen begeleidt. Ze zijn ook te bereiken via 14 0592.

Opvoedtips

Een groot aantal tips over opvoeden en opgroeien vindt u op de website www.opvoeden.nl .