Opheffing motorparkeerplaats Brinkstraat

25 januari 2024
Voorpagina

Aan de Brinkstraat zijn er parkeerplaatsen die alleen door motoren gebruikt mogen worden. Op deze parkeerplaatsen worden vrijwel nooit motoren geparkeerd. Hier staan vooral personenauto’s geparkeerd.  Dat komt doordat de situatie niet duidelijk is. De huidige verkeersborden worden vaak gelezen als algemene parkeerplaats. Het motorsymbool op het verkeersbord wordt over het hoofd gezien. Om de situatie duidelijk te maken, heeft het college B&W van Assen besloten om de motorparkeerplaatsen te verwijderen. Hiervoor worden de verkeersborden, die voor onduidelijkheid zorgden, verwijderd. Op de Brinkstraat komen extra verkeersborden te hangen om duidelijk te maken dat er niet geparkeerd mag worden.