Opkoopbescherming voor woningen

17 maart 2023
Voorpagina

Alle Assenaren moeten kans hebben op een passende en betaalbare woning. Vanuit dit doel stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor een opkoopbescherming in te voeren voor woningen met een WOZ-waarde tot 250.000 euro en de doelgroepenverordening te vernieuwen. Hiermee wil het college (koop)starters en huishoudens met een laag- of middeninkomen een eerlijke kans geven op de woningmarkt. Op 20 april neemt de gemeenteraad een besluit over deze voorstellen.

Opkoopbescherming

Het aanbod van betaalbare koopwoningen in Assen neemt af, terwijl de vraag naar deze woningen stijgt. Daarnaast zijn appartementen en rijwoningen in de lagere prijsklasse aantrekkelijk voor opkopers voor de verhuur. Met de opkoopbescherming moeten kopers de woning zelf bewonen en mogen ze deze niet meer verhuren. Met deze regeling blijven naar verwachting meer betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en huishoudens met een laag- of middeninkomen. De nieuwe regeling wordt opgenomen in de huisvestingsverordening.

Uitzonderingen

In uitzonderingsgevallen kan de gemeente een vergunning verlenen voor verhuur. Daarbij kan gedacht worden aan woningen die aan familie worden verhuurd, verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand of zijn aangekocht door een woningcorporatie. De bedoeling is dat de opkoopbescherming gaat grenzen binnen de stadsgrenzen van Assen.

Doelgroepenverordening

Naast de opkoopbescherming stelt het college ook aan de raad voor om de ‘Doelgroepenverordening’ aan te passen. Hierin zijn afspraken afgesproken over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. In de verordening is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwbouwplannen minimaal 30% sociale huur moet worden.

Maatregelen

De opkoopbescherming en doelgroepenverordening zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen die we inzetten om een passend en betaalbaar woonaanbod voor iedereen te maken in Assen.