Preventief fouilleren en cameratoezicht voor binnenstad Assen

20 oktober 2023
Voorpagina

Burgemeester Marco Out heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten de binnenstad van Assen aan te wijzen als een veiligheidsrisicogebied. Hiermee is het voor de politie mogelijk om, na toestemming van het Openbaar Ministerie, preventief te fouilleren. Daarnaast komt er cameratoezicht aan de Drostenlaan en in de Gouverneurstuin. De reden voor deze maatregelen zijn verschillende vervelende gebeurtenissen in de (binnen-) stad in de afgelopen maanden.

Ingezette acties

Burgemeester Out: “Het gaat om losstaande gebeurtenissen, maar ik merk dat ze zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij een deel onze inwoners. De afgelopen periode is er, zichtbaar en onzichtbaar, door ons en de politie op verschillende manieren geprobeerd om ongelukken te voorkomen en het verbeteren van het veiligheidsgevoel.” Er zijn onder andere extra toezichthouders vanuit de gemeente ingezet en er is (vanuit politie en gemeente) meer aandacht voor vaste locaties. De politie heeft in eerder benoemde situaties verdachten aangehouden. Er is zelfs sprake van veroordelingen door de toepassing van snelrecht.

Steekwapens

Hoewel de ongelukken los van elkaar staan is er wel een overeenkomst, namelijk het gebruik van steekwapens. Burgemeester Out: “Het dragen en gebruiken van steekwapens is een zorgelijke maatschappelijke trend die momenteel in heel Nederland gezien wordt. Het is belangrijk om deze ontwikkeling in Assen een halt toe te roepen. Hoewel alles voorkomen een onmogelijke taak is. Uit het eerder ingestelde messenverbod spreekt een duidelijk signaal dat messen niet welkom zijn in Assen, maar dit stopt het meebrengen van messen helaas niet. Het doen van meldingen en aangifte en het delen van signalen blijft daarom belangrijk. Ik roep inwoners en ondernemers dan ook op om dit te blijven doen. Dit helpt ook bij strafrechtelijk onderzoek.”

Preventief fouilleren

Binnen het veiligheidsrisicogebied wordt het eenvoudiger voor de politie om een aantal onderzoeksbevoegdheden toe te passen, zoals preventief fouilleren. De politie kan niet zomaar preventief fouilleren. Het Openbaar Ministerie bepaalt wanneer die bevoegdheden echt mogen worden gebruikt. Het is de bedoeling om de komende maanden op verschillende momenten en verschillende plaatsen in de binnenstad preventief te fouilleren.

Cameratoezicht

De afgelopen periode is er rondom de Drostenlaan en Gouverneurstuin sprake is van toegenomen overlast door de aanwezigheid van diverse groepen. Met het inzetten van cameratoezicht verwachten we dat het gevoel van veiligheid in dit gebied wordt vergroot en overlast wordt verminderd.