Procedure beoordeling kandidatenlijsten  

01 februari 2023
Voorpagina
Stemhal voor verkiezingen

Op dinsdag 31 januari om 16.00 uur controleerde het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.

In het geval van verzuimen wordt de gemachtigde tot inleveren van de kandidatenlijsten hiervan op de hoogte gesteld. Dan krijgt de gemachtigde nog twee dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

  1. Woensdag 1 februari van 9.00 - 17.00 uur;
  2. Donderdag 2 februari van 9.00 - 17.00 uur.

Definitieve vaststelling lijsten

Op vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur in het provinciehuis stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten definitief vast. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. Aansluitend worden in deze zitting ook de lijstnummers vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna binnen vier dagen beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak).

Toelichting toewijzing lijstnummers

Het centraal stembureau kent alle ingediende kandidatenlijsten een nummer toe. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige Provinciale Staten hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. Daarna wijst het centraal stembureau aan de nieuwe partijen én aan partijen die nog geen zitting in de Provinciale Staten hebben een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting, waarbij wordt geloot tussen partijen die een lijst hebben ingediend.

Lees hier meer informatie over de verkiezingen.