Gemeente aansprakelijk stellen

Het handelen van de gemeente, of juist het ontbreken daarvan, kan als gevolg hebben dat een derde schade lijdt. De gemeente kan hier in bepaalde gevallen aansprakelijk voor worden gesteld.

In beginsel dient een ieder zijn eigen schade te dragen. De gemeente is alleen aansprakelijk als zij op grond van de wet of aanwezigheid van een contractuele verplichting de toegebrachte schade moet vergoeden.