Afgezette gebieden betreden

De gemeente kan een terrein of gebied afzetten. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Dit heeft meestal te maken met veiligheid, openbare orde of volksgezondheid. Zo kan de gemeente een terrein afzetten, waarvan de grond zwaar vervuild is.

Moet u toch in een afgezet gebied zijn? Dan vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Zo vraagt u een ontheffing aan om een afgezet gebied te betreden:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welk gebied u in wilt
  • waarom u het gebied in wilt
  • wanneer en hoe u het gebied in wilt
  • hoe lang u in het gebied wilt zijn
  • met wie u het gebied in wilt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.