Afval Inleveren, Milieupark het Kanaal

De gemeente heeft een afvalinzamelstation of milieustraat waar u uw afval kunt brengen. Hier kunt u bijvoorbeeld inleveren:

 • grofvuil (afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past, zoals een bank, stoel of vloerbedekking)
 • afval in grote hoeveelheden (zoals tuinafval)
 • afval van gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten)
 • chemisch afval (zoals verf, batterijen en olieproducten)
 • bijzonder afval (zoals asbest)

U kunt uw grofvuil en grote huishoudelijke apparaten ook laten ophalen door de gemeente.

Kleine huishoudelijke apparaten, zoals een elektrische tandenborstel, kunt u bij sommige winkels inleveren. Koopt u een nieuw apparaat? Dan kunt u het oude apparaat inleveren bij de winkel of meegeven aan de bezorger.

Wilt u weten wat waar naartoe moet? Kijk op onze scheidingswijzer.

 

Om afval naar het Milieupark te brengen, heeft u uw Asserpas nodig. Alle huishoudens in de gemeente Assen hebben een Asserpas ontvangen.

Let op! Neem wel het pasje van de hoofdbewoner mee;dat is de pas met het huisje erop!

 

U mag per jaar gratis 300 kg. grof huishoudelijk/ tuinafval aanbieden op het milieupark. Komt u boven de 300 kg dan betaalt u per kilo € 0,17.

Snoeiafval kan onbeperkt worden aangeboden.

U kunt op het milieupark alleen betalen met uw pin-pas.

Inwoners met een geldige Asserpas betalen € 0,17 per kilogram. Deze hoeveelheid wordt bepaald door de weegbruggen. Die nemen het verschil tussen de eindweging en de beginweging, dit gewicht wordt afgerond op 5 kg. Bv: Komt u met 3 kilogram dan betaalt u dus niet 3 x € 0,17 = € 0,64 maar 5 x € 0,17 = € 0,90.

Bezoekers die geen gebruik maken van een pas betalen € 0,22 per kilogram.

(Tarieven 2019)

Milieupark Het Kanaal

Van Doornestraat 11

9403 AN Assen

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag:

07.30 tot 17.00 uur

Zaterdag:

09.00 tot 13.00 uur

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.