Huishoudelijk afval inzamelen

Het huishoudelijk afval wordt in Assen zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Inwoners van Assen hebben drie afvalcontainers:

  • een grijze minicontainer voor huishoudelijk restafval.
  • een groene minicontainer voor groente-, fruit en tuinafval.
  • een derde voor oud papier (grijs/blauwe deksel), die ook voor inzameling van plastic afval wordt gebruikt.

U kunt op verzoek een vierde container (oranje deksel) krijgen speciaal voor plastic afval. U kunt hiervoor contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte op telefoonnummer 140592.
Bij appartementen wordt ondergrondse afvalinzameling toegepast. Hiervoor is een Afvalpas nodig.

Afvalkalender

Raadpleeg hiervoor de afvalwijzer en vul uw postcode en huisnummer. Of download de gratis app Afvalwijzer in de appstore op uw telefoon of tablet.

Zet uw container vóór 7.00 uur aan de weg. De container mag een dag eerder vanaf 22.00 uur aan de weg staan en moet uiterlijk om 22.00 uur op de dag van ledigen weer bij de woning geplaatst te worden.

 

 

Om de kosten van de inzameling van huishoudelijk afval te dekken heft de gemeente elk jaar afvalstoffenheffing.

De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt om het huishoudelijk afval in te zamelen, af te voeren en te laten verwerken of geschikt te maken voor hergebruik.