Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt uw afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht. Of ze regelen zelf de inzameling van hun afval.

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing heeft een tarief (2018) voor een:

  • éénpersoonshuishouden:     € 138,84
  • meerpersoonshuishoudens: € 210,31

De peildatum voor het bepalen van het éénpersoons- en het meerpersoonshuishouden is 1 januari of als de belastingplicht later ontstaat, op die latere datum. Wanneer de samenstelling van uw huishouden in de loop van het belastingjaar verandert, heeft dat geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.