Alcoholvrije dranken schenken

Als u in uw horecabedrijf alleen alcoholvrije dranken verkoopt, heeft u soms een drank- en horecaverlof nodig. Ook verenigingen en stichtingen hebben dit verlof nodig. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een kerkelijke vereniging. U vraagt dit verlof aan voor de start van een horecabedrijf. Of bij een wijziging van uw bedrijf.

Vaak moeten horecabedrijven daarnaast nog andere vergunningen aanvragen, zoals een exploitatievergunning. Heeft u een drank- en horecavergunning? Dan hoeft u geen verlof alcoholvrije dranken aan te vragen.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecaverlof aanvraagt.

De voorwaarden om een drank- en horecaverlof aan te vragen zijn onder andere:

 • De verlofhouder en beheerder staan niet onder curatele en zijn niet de ouderlijke macht of voogdij kwijt.
 • De verlofhouder en beheerder hebben geen strafblad.
 • De verlofhouder en beheerder zijn 18 jaar of ouder.

Zo vraagt u een drank- en horecaverlof aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het nummer van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • eventuele bouwtekeningen en plattegronden

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.