Alcoholvrije dranken schenken

Als u in uw horecabedrijf alleen alcoholvrije dranken verkoopt, heeft u een drank- en horecaverlof nodig. Ook verenigingen en stichtingen hebben dit verlof nodig. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een kerkelijke vereniging. U vraagt dit verlof aan voor de start van een horecabedrijf of bij een wijziging van uw bedrijf.

Vaak moeten horecabedrijven daarnaast nog andere vergunningen aanvragen, zoals een exploitatievergunning. Heeft u een drank- en horecavergunning? Dan hoeft u geen verlof alcoholvrije dranken aan te vragen.

De verlofhouder en de beheerder mogen niet:

  • onder curatele staan of de ouderlijke macht of voogdij kwijt zijn
  • in het verleden strafrechtelijk vervolgd zijn
  • jonger dan 18 jaar zijn

Om een drank- en horecaverlof aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het nummer van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • eventuele tekeningen

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt het verlof aan bij de gemeente.