Archeologische vondst melden

Locatie 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
3800 BP Amersfoort

U meldt uw vondst bij het Archismeldpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Gebruik het Vondstmeldingsformulier. Voor vondsten van voorwerpen onder water gebruikt u het Machu archeologisch invulformulier.

Als u een archeologische (oudheidkundige) vondst doet, moet u dit melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak. Meld uw vondst zo snel mogelijk bij het Archismeldpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.