Asbestemming

Na een crematie hebben nabestaanden minimaal een maand de tijd om na te denken over de bestemming van de as. In die periode wordt de as bewaard in een verzegelde asbus. Deze wordt geplaatst in de algemene nis van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden. De algemene nis is niet toegankelijk voor bezoekers.

Na verloop van de eerste maand wordt door het crematorium aan nabestaanden gevraagd een keuze te maken voor de asbestemming. Als zij nog geen keuze kunnen maken, kan de as nog maximaal een half jaar kosteloos worden bewaard in de algemene nis.

Voor de bestemming van de as bestaan verschillende mogelijkheden. Een deel hiervan wordt geboden op de gemeentelijke begraafplaatsen en hieronder toegelicht. Voor informatie over de mogelijkheden bij het crematorium verwijzen wij u naar Rouwcentrum Crematorium De Boskamp of uw uitvaartondernemer. 

Bijzetten as in nieuw urnengraf

Urnengraven worden uitsluitend uitgegeven op begraafplaats De Boskamp, in de rij en op volgorde. Het is niet mogelijk om vooraf een urnengraf te reserveren. Een urngraf kunt u aanvragen bij de grafadministratie

Het graf wordt uitgegeven aan de rechthebbende.

Het is toegestaan om bij het urnengraf een grafmonument te plaatsen. Hiervoor is een vergunning nodig. Dit kunt u lezen onder Grafsteen plaatsen.

Bijzetten as in bestaand graf

Naast het bijzetten in een nieuw graf, is het ook mogelijk om de asbus bij te zetten in een bestaand graf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de grafadministratie

Verstrooien van as

Via het crematorium is het mogelijk as te verstrooien in de lucht, in de zee of op speciale strooivelden ergens in Nederland. Op begraafplaats De Boskamp kan as worden verstrooid in overleg met de gemeente. Op de overige begraafplaatsen is dit niet toegestaan.

Na een asverstrooiing is het niet mogelijk om een monument of gedenkteken voor de overledene te plaatsen. Wanneer dit wel gebeurt, dan worden deze verwijderd.

In Assen mag as verstrooid worden in de openbare ruimte met uitzondering van verhardingen en speelweiden. Hiervoor is geen toestemming van de gemeente nodig. Er mogen geen monumentjes worden opgericht of spullen achtergelaten.