Asbestverwijdering, subsidie

Vanaf 1 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor vervanging. De landelijke subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Het verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016–2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Deze subsidieregeling heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016–2019 aan te jagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kan worden gehaald

  • Per vierkante meter bedraagt de subsidie € 4,50
  • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt
  • De verwijdering van het asbestdak moet op of na 1 januari 2016 of uiterlijk op 31 december 2019 voltooid zijn door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie
  • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt
  • U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na het daadwerkelijk verwijderen van het asbestdak
  • Aanvrager moet het subsidiebedrag eerst zelf voorschieten
  • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer
  • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Voor de landelijke subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. In 2016 is het subsidiebudget tien miljoen euro. Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via RVO.nl. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

www.rvo.nl of (088) 0424242. Daar vindt u ook de volledige beschrijving van de subsidieregeling.

De regeling geldt voor een periode van vier jaar en vervalt op 1 januari 2020. Zij blijft uiteraard van toepassing op de afhandeling van de vóór dat tijdstip ontvangen subsidieaanvragen, tenzij het totale beschikbare bedrag aan subsidie in 2019 al op enig moment is uitgeput.