Baatbelasting betalen

Als u ondernemer bent en eigenaar bent van een gebouw, moet u mogelijk baatbelasting betalen. De gemeente gebruikt de baatbelasting om uw omgeving beter in te richten.

De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor:

  • nieuwe riolering in een buitengebied;
  • het opknappen van een winkelcentrum; of
  • het aanleggen van betere wegen, waardoor bepaalde winkels beter bereikbaar worden.

De voorwaarden voor het betalen van baatbelasting zijn:

  • De gemeente kan alleen baatbelasting heffen als het opnieuw inrichten van de omgeving een verbetering is voor uw gebouw.

Zo betaalt u baatbelasting:

  • De gemeente stuurt u een aanslag baatbelasting.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Doe dit binnen 6 weken.