Baatbelasting betalen

De gemeente kan alleen baatbelasting heffen als het opnieuw inrichten van de omgeving een verbetering is voor uw gebouw.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Doe dit binnen 6 weken.


De gemeente stuurt u een aanslag baatbelasting.

Ondernemers die eigenaar zijn van een gebouw, kunnen een aanslag voor baatbelasting krijgen van de gemeente. De gemeente gebruikt de baatbelasting om uw omgeving beter in te richten.

De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor:

  • nieuwe riolering in een buitengebied;
  • het opknappen van een winkelcentrum; of
  • het aanleggen van betere wegen, waardoor bepaalde winkels beter bereikbaar worden.