Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef meteen door aan de gemeente wat er aangepast moet worden.

U moet kunnen bewijzen dat de gegevens in de basisregistratie personen niet kloppen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

Zo geeft u een wijziging in de basisregistratie personen (BRP) door:

  • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een bewijs van de foute gegevens
    • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl.

De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen.

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U geeft de wijzigingen door aan de gemeente.