Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Het is mogelijk om gegevens van iemand anders op te vragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

U kunt ook uw eigen gegevens inzien. U kunt dit online doen via MijnOverheid.nl of bij de gemeente waar u woont.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan.

De gegevens die u opvraagt mag u niet voor commerciële doelen gebruiken. U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen:

  • Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
  • Vul uw gegevens in.
  • Leg uit waarom u de persoonsgegevens nodig heeft.

De gemeente geeft u binnen 4 weken inzage in de gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien is gratis.