Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens.

Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan.

U mag de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken. U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats

Als u een informatieverzoek doet, geeft u aan waar u de persoonsgegevens voor nodig heeft. Ook heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

De gemeente verleent binnen 4 weken inzage in de gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de persoonsgegevens aan bij de gemeente. U kunt kosteloos bij de gemeente waar u woont uw eigen persoonsgegevens inzien in de basisregistratie personen.