Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

De gemeente Assen heeft alle gebouwen en adressen binnen de gemeentegrenzen geregistreerd. De wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) verplicht alle gemeenten in Nederland om deze gegevens op orde te hebben.

De informatie van alle gemeenten komt in een centraal informatiesysteem, de landelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Vanaf 1 juli 2011 is de gemeente verplicht alle gegevens hier uit te halen.

Met dit centrale informatiesysteem, de BAG, hoeft u als inwoner of bedrijf niet steeds opnieuw dezelfde gegevens op te geven bij de overheid.

Basisregistratie gebouwen

De gemeente houdt administratieve en geometrische gegevens bij van:

  • panden (gebouwen)
  • verblijfsobjecten (zoals een woning, een winkel of een restaurant)
  • standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan)
  • ligplaatsen (voor boten)

Het kan gaan om de vraag of er een bouwvergunning is verleend, wat de gebruiksoppervlakte van een verblijfobject is of wat de contour is van de bovenkant van een gebouw, stand- of ligplaats.

Basisregistratie adressen

De gemeente registreert

  • woonplaats
  • naamgeving openbare ruimte (zoals straatnaam)
  • nummeraanduiding (huisnummer, huisletter, postcode)