Begrafenis of crematie

Na een overlijden moet de begrafenis of crematie worden geregeld. Veel nabestaanden laten zich daarin bijstaan door een uitvaartondernemer. Dit is niet verplicht. De volgende zaken zijn van belang:

  • aangifte overlijden
  • verlof tot begraven of cremeren
  • bepaling datum en tijd begrafenis of crematie

 

Voor het begraven of bijzetten worden kosten in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks vastgesteld.