Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Lukt het niet om de belastingaanslag voor de vervaldata te betalen, dan kunt u de aanslag in termijnen betalen. Bij de aanslag vindt u een machtigingsformulier. Hierop geeft u aan dat u de belasting in termijnen wilt betalen via een automatische incasso. Dit formulier stuurt u terug naar de gemeente.

Wanneer u achterstand heeft met de betaling van de gemeentelijke belastingen kunt u een aanmaning of zelfs een dwangbevel verwachten. De invordering van gemeentelijke belastingen is door de gemeente Assen uitbesteed aan Cannock Chase.

Heeft u vragen over het dwangbevel? U kunt rechtstreeks contact opnemen met Cannock Chase via onderstaande contactgegevens:

Tel: 088-1168222

Email: teambelastingen@ccc.nl

 

 

 

 

Telefoon: 14 0592