Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Een betalingsregeling vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente overlegt met u om een goede regeling te treffen.

Telefoon: 14 0592

Lukt het niet om de betalingsregeling in 1 keer te betalen, dan kunt u de gemeentelijke belasting in termijnen betalen. Bij de aanslag voor de gemeentelijke belasting vindt u een machtigingskaart. Hierop geeft u aan dat u de belasting in termijnen wil betalen via een automatische incasso. Deze kaart stuurt u terug naar de gemeente.

Lukt het ook niet om in termijnen te betalen? Vraag dan om uitstel van betaling.

Wanneer u achter bent met de betaling van de gemeentelijke belastingen kunt u een brief of zelfs een dwangbevel van Invorderingskantoor Nederland (Invoned) ontvangen. De invordering van gemeentelijke belastingen is namelijk door de gemeente Assen uitbesteed aan Invoned.

Heeft u vragen over de brief of het ontvangen dwangbevel? Op de website van Invoned staan veel gestelde vragen en antwoorden. U kunt ook rechtstreeks contact met Invoned op nemen via telefoonnummer (088) 468 6500 of via postbus@invoned.nl.