Kwijtschelding belastingen en heffingen

Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan minder belasting.

De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

 

Woont u in Kloosterveen? Dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen bij het GBLT. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2018.

https://www.gblt.nl

Woont u in een van de overige wijken in Assen, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor.

http://www.noordelijkbelastingkantoor.nl