Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

U kunt kopie aanslagbiljet  online opvragen. U heeft hier het aanslagnummer voor nodig.

Kopie aanslagbiljet

Gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Hiervoor krijgt u een aanslag van de gemeente. U kunt een kopie van de aanslag aanvragen.

Zo vraagt u een kopie van een belastingaanslag aan:

  • Neem contact op met de gemeente. 
  • U heeft nodig:
    • uw geldig identiteitsbewijs

Voor een kopie van een aanslag betaalt u € 5,23.

Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer het niet het huidige belastingjaar betreft.

U vraagt de kopie van uw belastingaanslag aan bij de gemeente.

Dit kan telefonisch of via info@assen.nl