Kopie van de aanslag gemeentebelastingen

Om een kopie van een belastingaanslag aan te vragen, heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Voor een kopie van een aanslag betaalt u € 5,15.

Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer het niet het huidige belastingjaar betreft.

U vraagt de kopie van uw belastingaanslag aan bij de gemeente.

Dit kan telefonisch of via info@assen.nl

Voor gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (ozb) krijgt u een aanslag van de gemeente. Deze wordt slechts eenmalig verstrekt. Bent u deze kwijt, vraag dan om een kopie bij de gemeente.