Beschermd wonen

Bij beschermd wonen gaat het om onderdak en begeleiding van personen met een psychische aandoening. Vanuit een beschermde woonomgeving krijgen mensen op participatie gerichte ondersteuning. Voor beschermd wonen kan een oplossing zijn als iemand er vanwege psychische problemen niet in slaagt zelfstandig te wonen zonder 24 uur per dag toezicht of ondersteuning. Beschermd wonen is maatwerk dat u alleen via een behandelaar of zorgaanbieder kunt aanvragen. Maatwerk is ervoor bedoeld om cliënten zo snel mogelijk in staat te stellen zich op eigen kracht te redden in de samenleving.

De gemeente denkt met u mee bij het zoeken naar oplossingen. Beschermd wonen valt onder het maatwerk. Hiervoor betaalt u meestal wel een eigen bijdrage.