Bestemmingsplan wijzigen

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Passen uw bouw- of verbouwplannen niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan kunt u eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Mag u niet afwijken? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een bestemmingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt.

U kunt er last van hebben als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld:

  • Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis.
  • Het nieuwe bestemmingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt dan beroep aantekenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan.