Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Assen willen gebruiken, is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Informatie over (digitale) bestemmingsplannen en de actualisatie ervan vindt u in onze gemeentelijke bestemmingsplannen.

Grondexploitatie

Wanneer u voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, een bouwplan indient, zal de gemeente de kosten op u verhalen. Het gaat om kosten die de gemeente moet maken om ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals onderzoek, procedure, aanleg van wegen, nutsvoorzieningen. De gemeente kan eisen stellen aan de openbare inrichting.

Uitwerking

In het bestemmingsplan zijn het gebied en de uitwerkingsvoorwaarden opgenomen. De uitwerking kan niet leiden tot een ingrijpende verandering van het plan of plangedeelte.

Wijziging

In het bestemmingsplan zijn het gebied en de wijzigingsvoorwaarden opgenomen. De wijziging kan niet leiden tot een ingrijpende verandering van het plan of plangedeelte.