Bijstand voor jongeren aanvragen

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent jonger dan 27 jaar.
  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
  • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
  • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
  • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is (u werkt dus mee aan arbeidsinschakeling).
  • U gaat maatschappelijk nuttig werk doen als de gemeente dat van u vraagt.

U vraagt de bijstand aan bij UWV. Dit doet u via de website Werk.nl. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft. Om bijstand te krijgen, schrijft u zich bij UWV in als werkzoekende. UWV kijkt of er werk voor u is. Als u niet meteen aan de slag kunt, stuurt UWV uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. De zoekperiode van 4 weken gaat in op de dag dat u zich bij UWV meldt.

Als u de bijstandsuitkering krijgt, maakt de gemeente een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wat de gemeente van u verwacht en welke ondersteuning u van de gemeente kunt verwachten.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij UWV. Een Wajong-uitkering vraagt u ook aan bij UWV.

Jongeren met weinig geld komen misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Bent u niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. Pas als dat niet lukt kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan om een baan of opleiding te vinden. Als u niet uw best heeft gedaan, dan krijgt u geen uitkering.

Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan kunt u vanaf 18 jaar misschien een Wajong-uitkering krijgen.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Let op:

Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed genoeg beheersen.

Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.