Uitkeringsfraude

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit bij de gemeente.

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? U moet al het geld dat u teveel heeft gehad, terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die even hoog kan zijn als het bedrag dat u terug moet betalen. Fraudeert u binnen 5 jaar opnieuw? Dan wordt de boete nog hoger.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft
 • niet doorgeven dat u gevangen zit
 • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating)
 • een vals adres opgeven

Een fraudeonderzoek werkt zo:

 • De gemeente verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
 • De gemeente komt op huisbezoek.
 • De gemeente start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de gemeente onder andere op uw adres of de informatie klopt.
 • Denkt de gemeente dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.

Iedereen kan uitkeringsfraude melden, ook instanties zelf. U mag de fraude ook anoniem melden.

Om uitkeringsfraude te melden, geeft u door:

 • waar de fraude is gepleegd (adressen)
 • op welke werktijden dit gebeurde
 • eventueel gegevens over een auto
 • hoeveel geld ermee is verdiend (inkomsten)
 • met wie de verdachte samenwoont

U kunt fraude altijd melden. Gaat het over iets uit het verleden? Dan is de fraude moeilijk te bewijzen. Toch kan de gemeente ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente. Dit kan ook anoniem.