Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Als uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen lening van een bank of andere geldschieters.
 • U besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Om bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een bewijs van uw vermogen
 • uw bedrijfsplan

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 193.784 (tarief 2017). U betaalt de lening binnen 10 jaar terug. Hier betaalt u rente over.

In bepaalde gevallen kan de uitkering een gift worden.

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien.