Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Er kan recht bestaan op een voorschot vier weken na uw aanvraag. Wel moeten alle stukken ingeleverd zijn.

Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstanduitbetaling.

Meer informatie over de bijstand leest u bij 'Bijstandsuitkering'.

Om een voorschot bij de gemeente aan te vragen, heeft u nodig:

  • recente bankafschriften
  • eventueel een bewijs van uw schulden

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. U kunt de provincie vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De provincie kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.

Neem contact op met de gemeente over de bijstandsuitkering.