BIZ-bijdrage

De BIZ-bijdrage wordt gevraagd voor onroerende zaken die niet als woning worden gebruikt, zoals kantoorpanden en winkels. Voorwaarden voor deze bijdrage zijn onder andere:

  • Ondernemers uit het gebied zitten in de vereniging of stichting.
  • Voldoende ondernemers zijn het eens met de bijdrage.

De gemeente stelt de BIZ-bijdrage voor maximaal 5 jaar in. Daarna kan deze steeds met maximaal 5 jaar verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken.

U krijgt van de gemeente een belastingaanslag als u de BIZ-bijdrage moet betalen.

Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) moeten belasting betalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente gebruikt dit geld om de bedrijfsomgeving veilig en aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door maatregelen tegen graffiti of voor een betere bereikbaarheid. Hiervoor wordt een speciale vereniging of stichting opgericht. Deze krijgt voor de maatregelen subsidie van de gemeente.

Een BI-zone is bijvoorbeeld een nieuw of bestaand industrieterrein, bedrijventerrein of winkelgebied.