Bomen kappen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Vergunning aanvragen

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden. 

U heeft een omgevingsvergunning nodig als een van de volgende zaken van toepassing is op de boom:

  1. De boom komt voor op de lijst van monumentale bomen.
  2. Het beplantingsoppervlak van de houtopstand bedraagt meer dan 100m2, ook als de (grootste) stamdoorsnede/diameter minder dan 45cm is.
  3. De houtwal/houtsingel of bomenrij of bomenlaan is langer dan 10 meter, ongeacht de stamdoorsnede van de boom of struiken.
  4. De stamdoorsnede/diameter van de boom is meer dan 45 centimeter, of de omtrek is meer dan 140 centimeter gemeten op 130 centimeter hoogte.

De details van de regels vindt u in de APV van Assen (Afdeling 3, Artikel 4:10 t/m 4:12:8).