Boom beplakken of betimmeren

De meeste bomen en struiken op straat zijn eigendom van de gemeente. U mag deze bomen en struiken niet beschadigen. Vraag daarom eerst toestemming aan de gemeente als u een boom wilt beplakken of betimmeren. Of als u iets in of aan een boom wilt hangen. Bijvoorbeeld een schommel voor buurtkinderen.

Zo vraagt u toestemming voor het beplakken of betimmeren van een boom:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
    • om welke boom het gaat
    • wat er op of aan de boom komt
    • uw reden
    • wanneer u de boom wilt beplakken of betimmeren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.