Boom aanplakken of betimmeren

U heeft een vergunning nodig als u een spandoek aan een boom wilt vastmaken of er iets anders in of aan wilt hangen.

Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U mag deze ook niet zomaar snoeien als de gemeente u daar geen opdracht toe gegeven heeft.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.