Bouw- en sloopafval inleveren

Als u gaat verbouwen of slopen, komt er bouw- en sloopafval vrij, zoals tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U kunt het afval wegbrengen naar een milieustraat of een afvalinzamelstation van de gemeente. Probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden.

Ook kunt u bij een afvalbedrijf een container huren. U kunt het afval in de container kwijt. Daarna haalt het afvalbedrijf de container met afval bij u op.