Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden en het gebruik van het gebouw en terreinen.De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Ook controleert de inspecteur of u het gebouw of perceel gebruikt zoals in de vergunning staat. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken. 

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
    • Start: doe dit voordat u begint met de werkzaamheden.
    • Einde: doe dit voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • U meldt de startdatum of einddatum van de werkzaamheden.

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.