Bouwgrond aanvragen

De gemeente moet uw bouwplan goedkeuren. Het bouwplan moet voldoen aan voorwaarden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat onder andere wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien. Daarnaast moet uw bouwplan voldoen aan een eventueel vastgesteld beeldkwaliteitsplan en overige bouwregelgeving.

Om bouwgrond aan te vragen, moet u een goed bouwplan hebben. Een goed bouwplan bevat:

  • de adresgegevens van de contactpersoon
  • welke bouwgrond het is, hoe groot het is en waar het ligt
  • gegevens over wat u er wilt bouwen
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

Afhankelijk van de situatie kunt u ook nodig hebben:

  • een huisvestingsvergunning
  • een bedrijfsplan
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

U kunt bouwgrond aanvragen bij de gemeente.

Wanneer u bouwgrond wilt kopen, moet u een verzoek indienen bij de gemeente. Op een bouwkavel kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen. De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond.