Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

U laat de volgende gegevens aan de brandweer zien:

  • een situatieschets
  • een plattegrond met daarin de brandveiligheidsmaatregelen
  • het aantal mensen dat in het tijdelijke bouwwerk zal verblijven

Voordat u het tijdelijke bouwwerk gaat gebruiken, moet u contact opnemen met de brandweer.

Bij tijdelijke gebouwen (zoals noodlokalen en tenten) moet u zich aan de brandveiligheidregels houden.

De brandweer controleert of u zich aan de regels houdt en geeft u adviezen over brandveiligheid. De brandweer kan u verplichten om uw activiteiten te stoppen.