Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kunt u digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. De betaling kunt u middels Ideal of creditcard doen. U krijgt het uittreksel of afschrift dan thuisgestuurd.

Afschrift aanvragen

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap
Let op:

Vraag het uittreksel of afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Wilt u een afschrift van een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap? Ga dan naar de gemeente waar u getrouwd bent of het partnerschap heeft gesloten.

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • toestemming heeft gekregen
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • een erfgenaam bent
 • het kind of de ouder bent
 • de vertegenwoordiger bent

U mag een afschrift ook aanvragen als de akte betrekking heeft op uzelf.

Als u het uittreksel aan de balie van het Stadhuis Assen wilt aanvragen, moet u meenemen:

U heeft nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • Aan de balie kunt u met uw pinpas betalen.

De aanvraag wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt het uittreksel van de burgerlijke stand

Wanneer u een uittreksel burgerlijke stand schriftelijk aanvraagt moet u:

 • een brief sturen, in deze brief moet duidelijk vermeld staan dat het om welk uittreksel het gaat
 • kopie van uw geldig legitimatiebewijs

 U ontvangt het uittreksel binnen vijf werkdagen per post op het door u aangegeven adres.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan neemt u ook mee:

 • een schriftelijke machtiging
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 12,90 (tarief 2017).

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. 

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • akte van partnerschapsregistratie

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken:

 • akte van beëindiging partnerschap
 • echtscheidingsakte

Bent u in het buitenland gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u de akte opvragen bij de gemeente Den Haag