Vergunning voor buurthuis of kantine aanvragen

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag voor een exploitatievergunning. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente.

Geef wijzigingen binnen 3 dagen door aan de gemeente. Dit moet u schriftelijk doen.

Voor het runnen van een buurthuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een dorpshuis of een voetbalkantine.Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een buurthuis of kantine overneemt. Of als uw bedrijf verhuist. Maar ook als u stopt met uw werkzaamheden, moet u dit doorgeven.

Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een drank- en horecavergunning aanvragen. De gemeente beslist op welke dagen en op welke tijdstippen u alcohol mag verkopen.