Vergunning voor buurthuis of kantine aanvragen

Voor het runnen van een buurthuis of kantine heeft u vaak een exploitatievergunning van de gemeente nodig.

Zodra er iets verandert, moet u dit binnen 3 dagen doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een buurthuis of kantine overneemt. Of als uw bedrijf verhuist. Ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een alcoholvergunning aanvragen. De gemeente beslist op welke dagen en op welke tijdstippen u alcohol mag verkopen.

Zo vraagt u een exploitatievergunning voor een buurthuis of kantine aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
    • een ingevuld aanvraagformulier
    • de plaats van het buurthuis of de kantine
    • wie het buurthuis of de kantine exploiteert

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag voor een exploitatievergunning. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.